Střední škola, která změní tvůj život!

Všechny cesty vedou do Říma - a ty úspěšné často začínají na AHOLu.

O škole

AHOL – Střední odborná škola je největší soukromou střední odbornou školou v Ostravě, kterou od jejího založení v roce 1992 absolvovalo už přes pět tisíc studentů. Sídlí v historické budově na nám. Jiřího z Poděbrad a v současné době má kapacitu 500 žáků. 

Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách – žáci mají k dispozici fotografický ateliér, TV studio, galerii, knihovnu, učebny výtvarné a dramatické výchovy, fitness centrum; studenti zdravotnických a sociálních oborů učebnu pro ošetřovatelskou péči, studenti oboru Ortoticko-protetický technik dílnu a odbornou učebnu s IT vybavením pro moderní ortotiku a protetiku. Samozřejmostí je  WiFi připojení po celé škole, klidové zóny pro volný čas,  jídelna a bufet.

Co je o nás dobré vědět:

 • máme vysokou úspěšnost u maturit a propracovaný systém přípravy na ně
 • věříme, že každý žák má potenciál, který je třeba objevit
 • své studenty vždy podporujeme – v případě problému netrestáme, ale hledáme řešení
 • připravujeme na zkoušky k získání mezinárodních certifikátů (FCE, ECDL)
 • zapojujeme studenty do mezinárodních (ERASMUS) i lokálních (TALENT management) projektů
 • poskytujeme žákům studijní materiály – včetně elektronických učebnic pro český, ruský a německý jazyk
 • pořádáme prestižní oborové soutěže
 • odborné předměty u nás zásadné vyučují odborníci 
 • garantujeme odbornou praxi v renomovaných podnicích, institucích a zařízeních
 • nejlepší student v ročníku je oceněn zlatou plaketou zakladatele škol AHOL
 • slavnostní ukončení studia probíhá ve školní aule a talárech

Videoreportáž z projektu AHOL TALENT 2021

 • Pro reportáž klikněte zde

Přijímací zkoušky:

 • na obor Ošetřovatel přijímáme žáky bez přijímací zkoušky

Přihlas se na přípravný kurz a vyzkoušej si, jaké je být středoškolákem!

Důležité odkazy:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Co na DOD zažijete?

 • focení v ateliéru
 • práci s 3D tiskárnou
 • práci v TV studiu
 • jazykový workshop
 • technicko-zdravotnický workshop

v sobotu 7. 1. 2023
od 9:00 do 12:00

Online rozhovor

ON-LINE ROZHOVOR: ZDE

POZNEJTE NAŠE OBORY

PROČ SI VYBRAT AHOL SOŠ?

Budíček

Příliš brzké vstávání považujeme za zbytečnou krutost. Proto první hodina u nás začíná v 8:30 a nultá v 7:40.

Klima školy

Důležitá je pro nás přátelská atmosféra a individuální přístup ke studentovi.Naším krédem je podpořit každého žáka, aby našel oblast svého zájmu a odvahu v ní vyniknout.

Mezinárodní certifikáty

Pořádáme přípravné kurzy k získání jazykových certifikátů PET a FCE a “řidičáku na počítač” ECDL. V případě, že student složí zkoušku úspěšně, hradí ji škola.

Zájmová činnost

Vybere si student zaměřený na technické i humanitní obory (nabízíme kroužky IT, robotiky, ošetřovatelství, keramiky, žurnalistiky, divadelní, jazykové, fitness). Při škole působí redakce školního časopisu MUCIN a školní Rádio AHOL.

Odbornost a cizí jazyky

Vybrané odborné předměty učíme v angličtině; jako druhý cizí jazyk si u nás žáci volí němčinu nebo ruštinu. Anglickou a ruskou konverzaci jim pomáhají zdokonalovat rodilí mluvčí. Samozřejmostí jsou zahraniční výjezdy, exkurze, přednášky a zajímavá odborná praxe.

Školní akce

Školní rok – to není jen výuka. Zažijete adaptační pobyt, lyžařský a vodácký kurz, maturitní ples i setkání absolventů na tradiční Garden party.

Pozvánka na den otevřených dveří 7. 1. 2023 od 9:00 do 12:00

ŠKOLNÉ

Protože dobré věci nebývají zadarmo

Školné:

 • obor Ošetřovatel nabízíme zdarma
 • u oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost nabízíme zvýhodněné školné
 • více viz výše v odkazech na jednotlivé obory

V ceně garantujeme:

 • adaptační pobyt zdarma
 • přípravné kurzy na mezinárodní certifikáty ECDL, FCE a PET
 • v případě úspěšného získání certifikátu úhradu zkoušky
 • elektronické učebnice ČJ, NJ, RJ a další studijní materiály
 • k dispozici WiFi připojení v celé budově školy
 • finanční ocenění za úspěšnou reprezentaci školy na soutěžích
 • při škole působící spolek FIDES hradí žákům polovinu nákladů na školní akce

Kontaktujte nás:

AHOL Střední odborná škola

Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26

703 00 Ostrava-Vítkovice

+420 597 578 842

+420 724 332 509

aholsos@ahol.cz